My School

Elke keer wat ouers die My School kaart gebruik, kry die skool geld. Hoe meer die ouers dus die kaart gebruik, hoe meer wen Laerskool Noord-Eind.

Die My School kaart kos die kaarthouer NIKS. Dit is nie ‘n debiet - of kredietkaart nie maar slegs ‘n kaart wat rekord hou van die kaarthouer se transaksies by die deelnemende winkels. Die organisasie My School betaal dan aan die skool ‘n bedrag uit wat ‘n sekere persentasie is van al die transaksies soos deur die kaarthouers gegenereer.

Vir meer inligting www.myschool.co.za

MySchool card