Gr. R

Die Akker-Jakkers van Laerskool Noord-Eind ontvang optimale onderrig in ‘n ontspanne omgewing deur goed opgeleide en ervare ondersyseresse. Alle aktiwiteite word informeel aangebied en dit is só beplan dat die kinders op die korrekte manier vir formele onderrig voorberei word. Al die aktiwiteite word op ‘n spelende wyse aangebied en verskaf nie net groot genot nie, maar verseker ontwikkeling in totaliteit.

Onderwysers maak seker dat kinders se kognitiewe, liggaamlike, sosiale, emosionele, morele en estetiese ontwikkeling plaasvind.

Ons is trots om te kan sê dat alle kinders geliefd, veilig en geborge voel, sodat leer en ontwikkeling gebalanseerd kan plaasvind.