Nasorgsentrum

Ons Nasorgfasiliteit maak voorsiening vir Pre Gr. R en R, Gr.1, Gr.2, Gr.3 en Gr.4-7.

Ons het ‘n goedtoegeruste nasorg met uitstekende fasiliteite. Daar is verskeie klasse en ‘n eetsaal met ‘n kombuis en ‘n ontspanningslokaal. Elke dag word die kleuters by klaskamers afgehaal en dan onder toesig na toilette en onderskeie klasse vergesel.

Hierdie fasiliteit is daar vir leerders wie se ouers half-/voldag werk.

Ons missie is om ‘n veilige en kindervriendelike omgewing vir u kind te skep.   Hierdie tuiste moet ‘n gelukkige, veilige “speelsentrum” vir u kind wees sodat hy/sy na die harde “arbeid” van die dag op ‘n gesonde en vreugdevolle wyse sy skooldag kan afsluit.

‘n Ligte middagete word daagliks voorsien.
Geleentheid word geskep om huiswerk te doen tydens vasgestelde studietyd.
Daar is ook geleentheid om deel te neem aan buitemuurse aktiwiteite.
Voldoende noodhulp is beskikbaar.
Die nasorgsentrum sal tydens vakansietye oop wees, soos gekommunikeer met die ouers voor elke vakansie.
Nasorg sluit net in die Desembervakansie vir ongeveer 3 weke.

ONS BESKOU U AS VENNOTE VAN DIE NASORGSENTRUM EN VERWELKOM ENIGE VOORSTELLE EN WENKE WAT TOT VOORDEEL VAN DIE LEERDERS SAL WEES.

U as ouer/voog word vriendelik versoek om by die reëls en dissiplinêre kode van die nasorg te hou sowel as by die onderskeie veranderings wat van tyd tot tyd daaraan gemaak mag word.

Nasorgtye

12:00 – 17:30Gedurende die skoolkwartaal

07:30 – 17:30Gedurende die skoolvakansie

Geen kind sal die Nasorg tydens nasorgure verlaat sonder skriftelike kennisgewing van die ouers nie.

Afdelingshoofde:Pre Gr. R en R - Marisa Fick

Gr. 1-3:  Jacoline Schäfer

Gr. 4-7:  Christelle Marx

Tel: (021) 872 4237  

Faks: (021) 872 9732

Nasorg: (021) 872 1290


 • nasorg-a
 • nasorg-b
 • nasorg-c
 • nasorg-d
 • nasorg-e
 • nasorg-f
 • nasorg-g
 • nasorg-h
 • nasorg-i
 • nasorg-j
 • nasorg-k
 • nasorg-l