Noord-Eind Kleredrag

  • Amptelike somerdrag vir seuns en dogters

  • Alternatiewe drag op koue of koel somerdae vir seuns en dogters

  • Amptelike winterdrag vir seuns en dogters

  • Amptelike winterdrag vir seuns en dogters

  • Slegs Noord-Eind reënbaadjie kan saam met die winterdrag gedra word. Tydens skoolure moet die kappie mooi netjies in die kraag wees

  • Op warm wintersdae mag die oortrektrui gedra word.
    Seuns gr. 1 - 7: Saam met die grys langbroek en langmou hemp.
    Dogters gr. 1 - 7: Saam met die romp en die langmou hemp.

ALLE Noord-Eind kleredrag is by De Jagers verkrygbaar (021) 872 8500

TASSE: Slegs donkerblou, donkergroen of swart tasse. GEEN tasse met motiewe of woorde op nie.

SPORTSAKKE: Slegs die Noord-Eind sportsak.

PRE-PRIMêR

Ons pre-primêre leerlinge dra gewone informele klere. Opsioneel is daar 'n pre-primêre T-hempie en sweetpakkie later in die jaar by die betrokke klasonderwyseresse beskikbaar.